Chân cầu thang kính

Chân cầu thang kính

Chân cầu thang kết hợp sử dụng với kết cấu cầu thang kính, lan can kính

cho góc nhìn rộng, tinh tế, khả năng lấy sáng, không giới hạn tầm nhìn