Cửa mở 1 cánh Tungshin 002

Cửa mở 1 cánh Tungshin 002

Các ưu điểm nổi bật của sản phẩm Cửa Nhôm Tungshin:

– Tiết kiệm không gian

– Lắp đặt dễ dàng

– Không có đường rãnh trượt trên sàn

– Vị trí cửa thiết kế thuận lợi

– Không gây hư hại cho bề mặt tường

– Vấn đề hư hại cho bề mặt được khắc phục

– Không cần phải bảo trì