Kính nghệ thuật – Vách ngăn

Kính nghệ thuật – Vách ngăn

Vách ngăn kính nghệ thuật, vừa có tác dụng trang trí bằng loại vật liệu kính đầy khác biệt và đẳng cấp, còn hỗ trợ lấy sáng từ bên ngoài